Kontakty

 

Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti:
KLIMAVEX a.s.
Mánesova 11
040 01 Košice
IČO: 46074201
IČ DPH: 2023229098
 
Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2926853508/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0029 2685 3508, SWIFT: TATRSKBX
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1536/V

Korešpondenčná adresa a zároveň pobočka a sklad Košice:
Jarmočná 3                 MAPA (klik)
040 01 Košice
klimavex@klimavex.sk
 
Generálny riaditeľ  / General manager                         
Ing. Jaroslav Theisz 
jaroslav.theisz@klimavex.sk
 
Technický a logistický riaditeľ / Technical & logistic manager
Ing. Peter Čečko
peter.cecko@klimavex.sk
 
Obchodný riaditeľ  / Salles manager
Ivan Varga
ivan.varga@klimavex.sk
 
Manažér predaja
Silvia Mihaliková
silvia.mihalikova@klimavex.sk
+421 905 906 347
 
Obchodné oddelenie KE
Kvetoslava Majerníková
kvetoslava.majernikova@klimavex.sk
+421 907 931 025
 
Nákupca
Ing. Jozef Domonkoš
jozef.domonkos@klimavex.sk
 
Sklad
Gabriel Bujdosó
gabriel.bujdoso@klimavex.sk
 
Ekonómka
Mgr. Ivana Falatová
ivana.falatova@klimavex.sk
 
Servisné oddelenie
servis@klimavex.sk
 
Pobočka a centrálny sklad Bratislava:
Stará Vajnorská 39           MAPA (klik)
831 04 Bratislava
klimavexba@klimavex.sk
 
Vedúci pobočky BA
Ing. Jozef Melicher
jozef.melicher@klimavex.sk
+421 905 917 379
 
Obchodné oddelenie BA
Zdenka Zvolenská
zdenka.zvolenska@klimavex.sk
+421 917 966 010
 
Sklad
Roman Mahút
roman.mohut@klimavex.sk
+421 917 966 008
 
Sídlo spoločnosti KLIMAVEX CZ a.s., korešpondenčná adresa a pobočka Praha ČR:
KLIMAVEX CZ a.s.
Praha, Horní Počernice
Spojencu 1400/71
193 00 Praha
+420 606 116 313 
info@klimavex.cz